Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Uddannelse

Der arbejdes i øjeblikket på en opdatering af nedenstående i kraft af ændringer i DIs uddannelsesstruktur.

 

 

DI-uddannelse er ansvarlig for:

  • Ryttermærker
  • Basiskursus
  • Førstehjælp til hest & rytter
  • Instruktøruddannelsen
  • Træneruddannelsen
  • Internationalt instruktørsamarbejde
  • Efteruddannelse af trænere og instruktører

Alle kurser vil blive annonceret på hjemmesiden og i TÖLT. Alle planlagte arrangementer vil kun blive afholdt, hvis der er tilstrækkeligt med kursister.

 

Uddannelsesudvalget:

    • Jens Tølbøll
    • Lise Petersen
    • Maibritt Maag Lauridsen
    • Melanie Schmidt

Internationalt samarbejde

Dansk Islandshesteforening deltager i to internationale netværk omkring uddannelse, henholdsvis i FEIF og i NIF.

FEIF er den internationale Islandshesteorganisation. I FEIF-Education udarbejdede man i 2013 en uddannelses matrix, der muliggør en sammenligning af de enkelte landes uddannelsessystemer. Dette betyder, at når du har taget en national eksamen, bliver du samtidig registreret i det internationale instruktørsystem.

Du kan således meritoverføre fra land til land. Dette er en fordel, dels når du skal sælge dine ydelser i udlandet, dels hvis du ønsker at videreuddanne dig på et tidspunkt, hvor det kursus, du ønsker, ikke udbydes i dit hjemland. Her kan du gå ind på FEIF´s hjemmside og – måske – finde det kursus, du søger i et andet land.

FEIF-Education har fingeren på pulsen, når det gælder den nyeste viden indenfor ridning, træningsmetoder og horsemanship. FEIF tilbyder årligt et efteruddannelsesseminar for alle instruktører og trænere registreret i matrixen, hvor de nyeste strømninger præsenteres og debatteres. Seminarerne har et højt fagligt niveau og er samtidig en enestående mulighed for at knytte nye kontakter og foreningsforbindelser i hele FEIF. Også på sports- og avlssiden udbyder FEIF seminarer og kurser, der kan have relevans for vore instruktører og trænere.

DI-uddannelse samarbejder ligeledes med Norge, Finland og Sverige om en stadig udvikling af instruktør- og træneruddannelsen. Vore systemer er stort set identiske. Der arbejdes løbende med en optimering af uddannelsens indhold samt eksamensformen.

Danmark har i øjeblikket et medlem i FEIF Education. Det er Astrid Skou, som du altid kan henvende dig til vedrørende FEIF-relaterede spørgsmål. Skriv til: uddannelse@islandshest.dk

 

/DI-uddannelse 20.11. 2018