Vaccinationsregler

Fra 1. januar 2018 har DI skærpet vaccinationsreglerne, således at heste som deltager i WRL klasser inden for Sport og alle heste som deltager i kåringer skal følge FEIFs regelsæt.

(Fra 1. januar 2019 skærpes vaccinationsreglerne endnu mere, idet ALLE heste til ALLE typer stævner skal være vaccineret i henhold til FEIFs regler.)

 

Basisvaccination danske regler til nationale stævner

Dette gælder for alle heste og er bestående af tre vacciner givet på følgende måde:

  • Første vaccination
  • Anden vaccination gives fra 21-92 dage efter første vaccination
  • Tredje vaccination gives fra 5 til 6 mdr. og 21 dage efter anden vaccination.

Det er tilladt at starte stævner i perioden mellem anden og tredje vaccination.

Gyldig basisvaccinationer efter de gamle regler (To vacciner givet med 21-92 dages mellemrum) accepteres på heste, som er basisvaccineret før 2013.

 

Basisvaccination FEIF regler til WRL, NM, VM og kåringer

(link til FEIFs vaccinationsregler)

Det er tilladt at starte stævner / stille til kåring i perioden mellem anden og tredje vaccination.

 

Skift af vaccinationsstatus

Skal din hest skifte status fra danske regler til FEIFs regler, så vil det i de fleste tilfælde være sådan, at det er nødvendigt at begynde basisvaccination HELT forfra. Muligvis vil hestens seneste vaccination kunne bruges som første basisvaccination, så der “kun” skal op til 2 supplerende vaccinationer til. Skift af vaccinationsstatus kan i bedste fald ske på kun 8 dage, men kan i andre tilfælde tage op til 29 dage. Heri er inkluderet 7 dages karentid til stævne- /kåringsstart. Det anbefales, at skifte til FEIF-status omkring 1. april, da en årlig vaccination herefter kan dække hele stævnesæsonen for langt de fleste (7. april til 21. oktober).

 

Re-vaccination

For heste der starter efter danske regler til nationale stævner i DK
1 årlig re-vaccination max. 365 dage efter 3. basisvaccination.

For heste der starter efter FEIF regler til WRL, NM og VM  
1 årlig re-vaccination max. 365 dage efter 3. basisvaccination. DOG gælder, at hesten skal være re-vaccineret indenfor max 6 mdr. og 21 dage inden stævnestart, og generelt følges FEIFs vaccinationsprogram, som kræver tredobbelt basisvaccination. Særregel gælder for heste som er korrekt basisvaccineret før 2005. Det anbefales, at hesten re-vaccineres hvert år fx 1. april, som vil dække perioden 7. april til 21. oktober.

For heste der skal starte stævner i udlandet

Her vil vi anbefale, at hesteejerne – i god tid – undersøger vaccinationsreglerne i det pågældende land, således man er forberedt på at opfylde disse.

Generelt gælder det at ingen vaccination må være givet indenfor 7 dage før ankomst til stævnepladsen.

 

Ny-importerede heste fra Island

Heste, der er importeret fra Island indenfor 28 dage (21+7) før ankomst til stævnepladsen kan dispenseres for ovenstående regler. Ligger importen udover de 28 dage skal basisvaccination være påbegyndt.

Ved VM, hvor der oprettes specielle karantænezoner, kan der dispenseres fuldstændigt for vaccinationskrav for heste, der ankommer direkte fra Island til stævnepladsen.