Vaccinationsregler

Fra 1. januar 2019 skal alle heste til alle typer stævner være vaccineret i henhold til FEIFs regler.

De hidtidige danske regler til nationale stævner/kåringer udgår dermed.

Der er kun et regelsæt fra 1. januar 2019, og det gælder til alle stævner (A, B, C og D-stævner), samt mesterskaber og alle kåringer.

(link til FEIFs vaccinationsregler)

(link til FEIs vaccinationsregler – artikel 1003 (side 10) og artikel 1004 (side 11))

Det er tilladt at starte stævner / stille til kåring i perioden mellem anden og tredje vaccination.

Re-vaccination

En årlig re-vaccination max. 365 dage efter 3. basisvaccination. DOG gælder, at hesten skal være re-vaccineret indenfor max 6 mdr. og 21 dage inden stævnestart, og generelt følges FEIFs vaccinationsprogram, som kræver tredobbelt basisvaccination. Særregel gælder for heste som er korrekt basisvaccineret før 2005. Det anbefales, at hesten re-vaccineres hvert år fx 1. april, som vil dække perioden 7. april til 21. oktober.

Re-vaccination for alle andre

Til alle andre typer arrangementer/events er det op til arrangøren at specificere kravene til vaccination – typisk vil det være specificeret efter det gamle regelsæt, hvor en årlig re-vaccination er tilstrækkelig i hele 12-måneders perioden.

Skift af vaccinationsstatus

Skal din hest skifte status fra danske regler til FEIFs regler, så vil det i de fleste tilfælde være sådan, at det er nødvendigt at begynde basisvaccination HELT forfra. Muligvis vil hestens seneste vaccination kunne bruges som første basisvaccination, så der “kun” skal op til 2 supplerende vaccinationer til. Skift af vaccinationsstatus kan i bedste fald ske på kun 8 dage, men kan i andre tilfælde tage op til 29 dage. Heri er inkluderet 7 dages karentid til stævne- /kåringsstart. Det anbefales, at skifte til FEIF-status omkring 1. april, da en årlig vaccination herefter kan dække hele stævnesæsonen for langt de fleste (7. april til 21. oktober).

 

For heste der skal starte stævner i udlandet

Her vil vi anbefale, at hesteejerne – i god tid – undersøger vaccinationsreglerne i det pågældende land, således man er forberedt på at opfylde disse.

Generelt gælder det at ingen vaccination må være givet indenfor 7 dage før ankomst til stævnepladsen.

 

Ny-importerede heste fra Island

Heste, der er importeret fra Island indenfor 28 dage (21+7) før ankomst til stævnepladsen kan dispenseres for ovenstående regler. Ligger importen udover de 28 dage skal basisvaccination være påbegyndt.

Ved VM, hvor der oprettes specielle karantænezoner, kan der dispenseres fuldstændigt for vaccinationskrav for heste, der ankommer direkte fra Island til stævnepladsen.

Opdateret, 15. november 2018