Vaccinationsregler

Som resultat af den nyeste forskning på området har DI indført følgende vaccinationsregler vedr. hesteinfluenza gældende fra 1. januar 2013.

Basisvaccination

Dette gælder for alle heste og er bestående af tre vacciner givet på følgende måde:

  • Første vaccination
  • Anden vaccination gives fra 21-92 dage efter første vaccination
  • Tredje vaccination gives fra 5 til 6 mdr. og 21 dage efter anden vaccination.

Det er dog tilladt at starte stævner i perioden mellem anden og tredje vaccine.

Gyldig basisvaccinationer efter de gamle regler* accepteres på heste, som er basisvaccineret før 2013.

De nye krav til den tredobbelte basisvaccination gælder således kun for heste, der har påbegyndt deres vaccinationer efter 1. januar 2013.

*Basisvaccination efter de gamle regler er to vacciner givet med 21-92 dages mellemrum.

Re-vaccination

For heste, der starter nationale stævner/kåringer i DK
1 årlig re-vaccination max. 365 dage efter 3. basisvaccination.

For heste, der starter internationale stævner/kåringer i Danmark (følgende arrangementer anses for internationale: Nordiske Mesterskaber og Verdensmesterskaberne) gælder, at hesten skal være re-vaccineret indenfor max 6 mdr. og 21 dage inden stævnestart, og generelt følger FEI / FEIFs vaccinationsprogram, som kræver tredobbelt basisvaccination, hvis denne er givet efter 2005.

For heste, der skal starte stævner i udlandet
Her vil vi anbefale, at hesteejerne – i god tid – undersøger vaccinationsreglerne i det pågældende land, således man er forberedt på at opfylde disse.

FEI / FEIF- arrangementer kræver fx at heste der er basisvaccineret efter 1. januar 2005 skal have denne tredobbelte basisvaccination, samt re-vaccination senest 6 mdr og 21 dage før ankomst til stævnepladsen.

Heste, der er korrekt basisvaccineret* før 1. januar 2005 , samt heste der er basisvaccineret efter jan 2013 (efter de nye regler), og efterfølgende korrekt re-vaccineret, kan opnå international vaccination uden at påbegynde basisvaccination forfra. Kravet er, at hesten skal være re-vaccineret indenfor 6 mdr + 21 dage før ankomst til stævnepladsen.

*Korrekt basisvaccineret i henhold til daværende regler (to vacciner med 21-92 dages mellemrum)

Generelt gælder det at ingen vaccination må være givet indenfor 7 dage før ankomst til stævnepladsen.

Ny-importerede heste fra Island
Heste, der er importeret fra Island indenfor 28 dage (21+7) før ankomst til stævnepladsen kan dispenseres for ovenstående regler. Ligger importen udover de 28 dage skal basisvaccination være påbegyndt.

Ved VM, hvor der oprettes specielle karantænezoner, kan der dispenseres fuldstændigt for vaccinationskrav for heste, der ankommer direkte fra Island til stævnepladsen.