Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Hedelandsgruppen

Den ansvarlige for området er fremhævet med fed skrift. 

Booking/Sporti/Stævner Nete, Camilla, Susan 

Økonomi/Takstblad Camilla 

Kommunikation – Overordnet – Nyhedsbrev/DI/IS-Hedeland Leif 

Bygninger Nete, Jytte, Leif 

Hjemmeside – Kontakt til DI/opdateringer Leif 

Koordinator – indkøb inventar/forbrugsmidler Anna 

Drift-baner Jan, Leif 

Vedligeholdelse Hedeland – Handygruppe Henning, Jan, Leif, Jacob, Kristian 

Breddeaktiviteter Jytte 

Kommunikation – Hedelandsgruppen Facebook Susan, Jytte 

Fundraiser Nete, Anna 

Den ansvarlige for området er fremhævet med fed skrift

 

Kontaktoplysninger 

Leif Andersen tlf 24464892, leifandersen@amalfivin.dk 

Nete Jørgensen tlf 40750733, nete64jo@gmail.com

Camilla Storgaard Mehlsen tlf 53639432, storgaard-mehlsen@mail.dk 

Susan Christensen tlf 21759924, susjamail@gmail.com 

Jan Holmgaard Christensen tlf 20223223, skullerup1@gmail.com 

Jytte Skovgaard Andersen tlf 30684950, jytteskovgaard@amalfivin.dk 

Anna Levin Jensen tlf 28732393, anna@levinjensen.dk 

Henning Christensen tlf 24273593, HC.Wheelhorse@gmail.com