Hestevelfærd

For at illustrere, hvordan DI arbejder med hestevelfærd i 2023-24, gengives her en artikel fra Tölt, hvor formanden for foreningen, Sus Ulbæk, fortæller, hvordan foreningen griber dette emne an og hvilke tiltag, der vil blive sat i værk i 2023-24.

God læselyst!

Hestevelfærd står øverst på dagsordenen i Danmark

Artikel på TÔLT af: Pernille Engsig Eskildsen

Hvad kan vi hver især gøre for, at vores hest trives optimalt i alle situationer?

Vidensdeling, handling og alle facetter af hestenes liv inddrages, når islandshestenes ve og vel sikres.

Sus Ulbæk, formand for Dansk Islandshesteforening siger:

– Hestevelfærd er langt fra en ny dagsorden. Men der kommer i disse år meget ny viden på området, som vi som forening skal formidle til islandshesteejere. Det vigtigste er, at det, vi foretager os, er til gavn for vores heste. Ønsket om at give bred adgang til viden om hestenes velfærd var desuden baggrunden for, at vi valgte at åbne onlinemagasinet TÖLT for alle læsere.

Arbejder for det bedste hesteliv

Hun fortsætter:

– Udgangspunktet må være, at vi alle kan blive bedre til at sikre vores heste et godt liv.

– Hver enkelt hesteejer kan hele tiden og igen tage afsæt i, hvad der er godt for den enkelte hest, og hvordan dens velfærd kan forbedres.

Vedrører alle segmenter af ryttere og deres heste

Debatter og samtaler om hestenes velfærd kræver evidensbaseret viden og ikke mindst åbenhed overfor input og erfaringer.

– Vi må undgå en frugtesløs diskussion mellem forskellige grene indenfor islandshesteverdenen, hvor fritidsryttere skyder på sportsryttere og omvendt. Det her vedrører os alle og alle vores heste.

– For vi har hver især pligt til at sætte os ind i viden om, hvad vi kan gøre for, at vores heste trives bedst muligt året rundt i alle situationer.

I fokus

De seneste år har Dansk Islandshesteforening taget initiativ til en lang række række tiltag for at formidle viden om hestevelfærd. I slutningen af januar mødes foreningens bestyrelsen og komitéer til en fælles dag på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg, hvor Dansk Islandshesteforening også har sekretariat og stambogskontor.

Her er hestevelfærd et hovedemne, når deltagerne drøfter, hvordan komitéerne, som dækker avl, sport, natur, klub- og bredde kan fremme debatter og viden om hestevelfærd.

Ny strategi undervejs i FEIF

I FEIF, den internationale organisation for islandshesteforeninger, er temaet også på dagsordenen. FEIFs bestyrelse arbejder på en ny strategi, hvor hestevelfærd får en mere fremtrædende plads. Den første drøftelse af strategien sker i starten af februar til FEIF-konferencen i Stockholm.

– DI bakker selvfølgelig 100 procent op om hestevelfærd som et omdrejningspunkt for FEIFs kommende strategi. Hidtil har det været meget i fokus i sporten og til dels avlen. Det er naturligvis vigtigt, men hestevelfærd skal også handle om hestens behov i alle facetter af dens liv, uanset hvad hesten anvendes til.

– Det vil vi arbejde for i FEIF-regi. Det er klart, at nogle af de tiltag, som skal fremmes nu og her handler om forstærket hestevelfærdsfokus i træner- og dommeruddannelser, kommenterer Sus Ulbæk.

Læs også: Internationalt fokus på hestevelfærd og ryttervægt

Foredrag, artikler og uddannelsestiltag om ridning, pasning, fysiologi og meget mere.

Dansk Islandshesteforening gør bl.a. følgende:

  • Onlinemagasinet TÖLT skriver og udgiver løbende artikler om hestevelfærd. Det handler om alt lige fra fodring af den islandske hest, læskure og opstaldningsforhold, træning og forståelse af hestens natur, ridning på hestens præmisser, samt vidensdeling om kriterier for god og sund avl.
  • DI Talks er en foredragsrække under de to store indendørs islandshestearrangementer World Toelt og Icehorse Festival. I 2022 kunne deltagerne fx høre foredrag med adfærdsforsker Janne Winther Christensen om ” Velfærd for konkurrencehesten.” Anne Sofie Nielsen fortalte om ”Individuel succes, en holdpræstation – introduktion til træning og management med fokus på optimal præstation og holdbarhed.”
  • Ny viden om hestens anatomi var på dagsordenen ved DI´s seminar i september 2022. Det handlede om hestens bindevæv og dets funktioner for hestens præstationer. Overskriften lød: Hvad gør jeg i praksis for at få hesten til at bruge sig optimalt og præstere uden spændinger?
  • Hestevelfærd i Dansk islandshestesport var i fokus, da Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr i oktober 2021 var vært for en temadag: ”Hestesporten frem mod 2030.” Stambogsfører og sekretariatsleder Kristiane Klindt fortalte om, hvordan vi højner hestevelfærden i dansk islandshestesport og for islandske heste generelt. Læs hvilke emner Kristiane Klindt kom ind på her.
  • Det seneste tiltag fra Dansk Islandshesteforening, som snart rammer de danske islandshesteejere, er et digitalt kursus i hestevelfærd. Sammen med online kurset i gangartslære leverer det viden om ridning, træning og korrekt pasning af den islandske hest. Begge kurser er baseret på seneste forskning, som kan hjælpe os med at forstå hesten og dens særlige gangarter – og på den måde træne den korrekt.
  • Internationalt, på FEIF-konferencen i Stockholm skal man udover strategioplægget drøfte begrebet Social Licence to Operate. Det kan du læse mere om på invitationen til FEIF-konferencen her.

Læs mere om komitéerne