Klubmøde 2023

Klubmøde 2023

Dansk Islandshesteforening inviterer til Klubmøde for klubber under Dansk Islandshesteforening lørdag den 30. september 2023.

Vi har spændende og aktuelle emner på mødet – hestevelfærd, frivillighed og adgang til naturen. Der vil også være tid til at erfaringsudveksle i løbet dagen.

HVEM

Klubmødet er for klubrepræsentanter udpeget af klubbens bestyrelse. Det er gratis for de første to tilmeldte fra hver klub. Efterfølgende deltagere koster kr. 350,- pr. person.

HVAD

Dagsorden Klubmøde

9.30 – 10.00: Tjek ind, kaffe og brød

10.00 – 10.10: Velkomst ved Klub- og Breddekomiteen

10.10 – 10.30: Nyt fra DI v/formand Sus Ulbæk

10.30 – 12.00: Oplæg om frivillighed v/konsulent fra Ingerfair

12.15 – 13.00: Frokost

13.00– 14.00: Oplæg om DI’s strategi i forhold til hestevelfærd v/Kristiane Klindt

14.00 – 15.00: Oplæg fra Naturkomiteen v/Caroline Seehusen

15.00 – 15.30: Kaffepause

15.30 – 16.00: Orientering fra Klub- og Breddekomiteen

16.00 – 16.30: Årets klub – forslag og kandidater til Klub- og breddekomiteen samt eventuelt

HVOR

Mødet afholdes på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.

HVORNÅR

Klubmødet starter kl. 10, men der vil være kaffe og lidt morgenbrød fra kl. 9:30. Vi forventer at afslutte mødet senest kl. 16.30.

TILMELDING

Tilmelding til deltagelse i mødet foregår via Sporti og tilmeldingen vil være åben fra tirsdag den 5. september kl. 18.00 til søndag den 17. september kl. 18.00.

Vi håber, at så mange af jer som muligt vil deltage i mødet.

Med venlig hilsen

Klub- og Breddekomitéen v/ Stine J. Nielsen, Anne Sofie Huusmann Jepsen, Rikke Sølvberg og Eva Maria Grout

Læs mere om komitéerne