Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Krav og forventninger til medlemmer af Elitegruppen i Sport og Gæðingakeppni

  • Som medlem af Elitegruppen skal man i alle sportslige sammenhænge udvise sportsmanship og efterleve FEIF´s ”code of conduct”.
  • Som medlem af Elitegruppen skal man følge gældende FEIF Rules and Regulations i alle sportslige sammenhænge.
  • Som medlem af Elitegruppen skal man aktivt medvirke til den gode stemning i elitegruppen og de til gruppen knyttede personer, gennem gensidig loyalitet og respekt for hinanden.
  • Som medlem af Elitegruppen er man en stærk ambassadør for ridesporten. Generel kommunikation uanset om det er i interviews til pressen, udtryk af holdninger og meninger på SoMe, imellem ryttere, trænere, dommere eller til andre af ridesportens interessenter, skal foregå i en god tone.
  • Som medlem af Elitegruppen skal man optræde som en god rollemodel og skal stræbe efter god sportslig optræden og er forpligtiget til at overholde idrættens fairplay principper samt generelle dyrevelfærdsprincipper.
  • Som medlem af Elitegruppen skal man deltage aktivt i møder, aktiviteter og uddannelse som er tilbudt af Eliteudvalget eller Sportskomiteen, herunder forventes det at rytterne medvirker aktivt fx med forslag til og ved praktisk planlægning og gennemførelse af arrangementer. Udeblivelse fra et arrangement hvor et medlem af Elitegruppen ellers er tilmeldt kan resultere i en regning på kostprisen af pladsen.
  • Som medlem af Elitegruppen skal man som udgangspunkt deltage ved DI’s generalforsamling enten fysisk eller virtuelt.
  • Som medlem af Elitegruppen skal man medvirke ved dommeruddannelse, fx opvisning eller at ride ved et dommerseminar.
  • På opgaver for Eliteudvalget eller Sportskomiteen skal man som medlem af Elitegruppen profilere DI/Danmark samt foreningens sponsorer i Nationale og Internationale sportslige sammenhænge. Det kan fx være at stille op med eller uden hest på en sponsors foranledning til opvisninger eller arrangementer.
  • Som medlem af Elitegruppen er man selv ansvarlig for hvert år at forny sit medlemskab på SPORTI

 

Brud på eller mislighold af denne aftale kan medføre at ryttere får en advarsel eller udelukkes fra Elitegruppen. Rytterne kan udelukkes fra Elitegruppen på foranledning af Sportskomiteen eller Eliteudvalget.

Ved tilmelding til Elitegruppen på SPORTI tilslutter rytteren sig disse regler så længe rytteren er medlem af Elitegruppen.

 
//oprettet TW 20.10.21