Frilco Philippines Corporation

Til hest i det fri

Hensynsfuld, sjov og sikker ridning i naturen

Mere ud i naturen

Det er sjovt at ride sammen med andre. I Dansk Islandshesteforenings lokalklubber kan du møde andre, der rider islandsk hest.
De fleste lokalklubber arrangerer fælles rideture i naturen og nogle desuden orienteringsridt, hvor man kan ride individuelt eller i hold. Alrid er en konkurrence hvor alle islandshestens kompetencer bruges, både dressur, gangarter og naturridningen. Man kan stille op som hold eller individuelt.
Den islandske hest kan også gøre sig gældende i TREC og distanceridning.

God rideskik

Se dig tilbage og efterlad så få spor som muligt. Tilpas ridningen efter vejens beskaffenhed.
Grusveje og andre ubefæstede veje og stier er sårbare, især i våde perioder. Undgå at ride på de områder af vejen, hvor cyklerne kører. Rid helt ude i vejsiden eller eventuelt på midterrabatten. Husk altid, at der kommer andre brugere efter dig.
Vis hensyn, så er der plads til at alle kan få gode naturoplevelser.
Når man møder fodgængere, cyklister eller andre ryttere, skal man i god tid sætte farten ned og passere i skridt med så stor afstand, som forholdene tillader. Det er ligeledes god tone at hilse pænt, og kommer man bagfra, bør man bede om lov til at passere.
Vær opmærksom når du passerer folde med dyr. Skridt forbi, hvis du er usikker på, hvordan dyrene reagerer.
Vær særlig opmærksom i pattedyrs og fugles yngletid.
Regler for færdsel i naturen, se Ridning i naturen (naturstyrelsen.dk)

Sikkerhed

Brug hjelm og evt. vest for din egen sikkerhed, kontroller og vedligehold jævnligt det øvrige udstyr.
Husk lygte og reflekser, også når det er diset, regn og tusmørke. Vær opmærksom på, at mange øvrige trafikanter ikke er vant til heste, og derfor ikke kan forestille sig, hvordan en hest kan reagere, eller hvad den kan blive bange for. Forudse farlige situationer.

Ridning og jagt

Generelt er der ikke problemer med ridning i jagtterræn. Hesten virker tillidsskabende, og som rytter kan vi ofte opleve at komme meget tæt på vildtet uden det bliver skræmt. MEN forstyrrelse under selve jagten kan ødelægge jægerens muligheder og være årsag til unødvendige konflikter. Møder man et jagtselskab udvises hensyn – find en alternativ rute.

Selskabsjagter som fx klapjagter afholdes i perioden fra 1. oktober til 31. januar.

Jagt på råbuk er enkeltmandsjagt som foregår i perioden 16. maj til 15. juli. Jagten udøves overvejende fra solopgang til kl. 8.00 og så igen de sidste par timer inden solnedgang.

Især de første dage i jagt perioden er der mange forventningsfulde jægere i terrænet. Kontakt rideterræntets lodsejere eller skovadministration for at få oplysninger for kommende jagtarrangementer, således at ridningen kan undgås på de dage og steder, hvor der er jagt.

Parole

Når man rider mange ud på tur, bør der vælges en turleder, som lader turen starte med en parole – en ”opskrift” på en god og sikker tur.
Hent parolen som pdf HER print og tag med på turen.

En parole kan indeholde følgende:
• Præsentation og velkomst
• Information om ruten, pauser, antal deltagere, særlige forhold, fx uøvede ryttere, unge heste, hingste, osv.
• Aftale signaler til at give beskeder undervejs. fx stop, skridt, tölt/trav, galop, enkelt kolonne i højre side af vejen, pas på! (glasskår eller…)
• Kommandoer og beskeder gives videre gennem rækken, så alle får beskeden
• Turlederen rider forrest og bestemmer tempo, gangart og hvor der skal rides i én eller to rækker
• Ingen overhaler turlederen
• Aftal, hvem der rider bagest Bagrytteren holder øje med at alle kommer med og at tempoet er passende
• Hvis man vil overhale rytteren foran, spørg altid først om det er i orden
• På grusveje rides i midter rabatten eller i vejkanten
• På stier med anden færdsel rides altid helt ude i rabatten
• På asfaltveje rides altid i højre side af vejen
• Befærdede veje krydses af alle ryttere på én gang på turlederens kommando
• Vis hensyn til andre trafikanter. Passér altid i skridt.

På langtur

Hvis man planlægger ture over flere dage, kan man overnatte på hestehotel.
Bogen “Overnatning i det fri” har ca. 400 pladser hvor man kan medbringe hest, Find ridespor, tur- og ruteforslag, pausefolde, shelters, og overnatningspladser og hestehoteller på nettet. Her er nogle nyttige links:

www.friluftsguiden.dk
www.udinaturen.dk.
Ridespor-Danmark.dk – Rideruter i Danmark

Der udvikles også apps med rideruter.

Dansk Islandshesteforening

Størsteparten af islandshesterytterne er naturryttere, men alle, også elite-konkurenceryttere træner ofte i terrænet for at holde hesten glad og villig.
Dansk Islandshesteforenings Natur- og breddekomité samarbejder med bl.a. Dansk Rideforbund, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund om at forbedre mulighederne for at færdes til hest i den danske natur.

Spærrede veje og stier

Hvis veje eller stier spærres, nedlægges, pløjes væk, gror til eller der opsættes forbudsskilte på strækninger, hvor ridning ikke før har været forbudt, så kontakt kommunen skriftligt og bed om undersøgelse af lovligheden. Følg op på sagen i samarbejde med Dansk Islandshesteforenings lokale kredsrepræsentant i Friluftsrådet.
Det kan være svært at vide, om de skilte man møder, er lovlige eller ej. Skiltevejledning se www.friluftsraadet.dk

/Opdateret d. 15/6 2021