Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Anvendelse af gæðinga-dommere

Ved gæðingakeppnistævner anvendes der dommere, som er uddannet i FEIF. Her kan man læse om hvor mange dommere, der skal bruges, når man vil arrangere et stævne, samt honorering, kørsel mv.

Du finder en liste med kontaktinformationer på danske gæðingakeppnidommerne her.

Ønskes der udenlandske dommere, kan informationerne findes på FEIF´s hjemmeside

Stævnetype Antal dommere
Klubstævner 3
DRL-stævner 3
DM i Gædingakeppni 5

 

Til et gæðingakeppnistævne med 5 dommere tæller alle dommeres karakterer i bedømmelsen, modsat sporten, hvor højeste og laveste udgår.

Ved alle klubarrangementer – herunder træningsstævner, kurser, stævnetræning m.m. – hvor man kører med oprangering, tæller arrangementet som et D-stævne og der skal derfor være minimum en dansk dommer tilstede og der skal indløses rytterlicens. Ved oprangering menes alle former for karaktergivning/rosetuddeling.

Hvis I ønsker at hyre en islandsk gæðingakeppnidommer til jeres stævne, kan I kontakte Sigurður Straumfjörð (siggisp@gmail.com) og så vil han finde en dommer til jer og arrangere, at I kommer i kontakt med vedkommende.

Honorar
500 kr pr dag + 80 kr til fortæring pr dag.
800 kr pr dag + 80 kr til fortæring pr dag til udenlandske dommere. Udenlandske dommere kan få udbetalt honorar for rejsedage.

Kørsel
Dommeres transport til og fra stævnepladsen skal godtgøres med 3,54 kr. pr./km. Dommere arrangerer samkørsel så vidt muligt.

Honoraret til danske dommere følger Skattevæsenets regler for skattefrit dommerhonorar.

I tilfælde af at et stævne ikke overholder ovennævnte regler kan det få konsekvenser for stævnets ranglistestatus.

Indkvartering
Hvis et stævne varer over flere dage, skal dommerne indkvarteres på stævnets regning. Ønsker dommere at køre hjem og sove, sker dette på egen regning, medmindre der er aftalt andet stævne og dommer imellem.

På stævnepladsen
Dommerne skal, på banen, have drejestol og bord, samt være beskyttet mod regn og sol.

Regler for dommernes arbejdstid
Dommere må maks. dømme 8 timer på en dag (inkl. evt dommermøder). Samlet set må en stævnedag for dommere maks. vare 10 timer inklusiv frokost og korte pauser hver anden time plus alle andre pauser.