Regler for stævneridning i Danmark

 

REGLER FOR STÆVNERIDNING I DANMARK

Generelt.

Ved afholdelse af ridestævner med Islandske heste er FEIF’s Rule book gældende – find den her: FEIF Rules and regulations 2019 Sport

Deltagelse i DI-arrangementer herunder sportsstævner, forudsætter at man er personligt medlem af DI, af en lokalklub under DI eller af en anden national islandshesteforening under FEIF.

Dette reglement indeholder nogle få undtagelser fra FEIF’s Rule book, som er gældende ved afholdelse af danske stævner:

1. Startberettigede heste.

Kun renracede islandske heste med korrekt hestepas kan stille op ved stævner efter dette reglement.

2. Vaccinationsregler.

Hestene skal være vaccineret efter gældende vaccinationsregler. Der er et regelsæt for A,B og C-stævner (ranglistestævner) og et andet for D-stævner og tilsvarende eller lavere niveau.

3. Tro- og loveerklæring.

Ved stævner skal der på forlangende afleveres en underskreven ”Tro- og loveerklæring”.

Endvidere skal der fremvises gyldigt vaccinationsbevis for hesten eller stævnepas attesteret af dyrlæge.

4. Rytterlicens.

Der skal være betalt rytterlicens efter Sportskomiteens regler, og det er stævnearrangørens ansvar at kontrollerede licenserne.

5. Påklædning.

Rytteren skal være iklædt hensigtsmæssigt ridetøj og ridefodtøj med hæl samt ridehjelm med gældende godkendelse.

6. Gennemførelse af konkurrencer.

Alle klasser med flere på banen i udtagelsen, må kun gennemføres med heat af 1-3 ekvipager, dog tillades max 1-2 heat med 4 ekvipager.

7. Fremrykning af programtider.

Det er tilladt at fremrykke programtider ved offentliggørelse heraf min. 1 time før nysat programtid.

8. Dommere.

Sportskomiteens regler for anvendelse af dommere skal overholdes.

9. Aldersgrænser.

  • Juniorer  12-15 år.
  • Ungryttere  16-21 år.
  • Seniorer  22 år og ældre.

Aldersgrænsen regnes ud fra det kalenderår, hvori man opnår den pågældende alder.

10. Dansk mesterskabstitel.

Kun ryttere med Dansk statsborgerskab eller ryttere, der er tilknyttet Danmark på FEIF’s liste over landerepræsentation kan vinde medaljer samt kåres som Danmarksmester.

Er du interesseret i Gæðingakeppni kan du finde dette reglement og guidelines, på FEIF’s hjemmeside. Link til gældende reglement for Gæðingakeppni på FEIFs hjemmeside.

ALRID har ligeledes sit eget reglement, som er tilpasset denne konkurrenceform. Link til reglement for ALRID.

11. IcetestNG skal bruges fra 2019. 

Alle rangliste-stævner skal fra januar 2019 bruge IcetetNG. Der opkræves 15 kr. i gebyr pr. ekvipage.

/Opdateret  22. februar 2019 /MA.