Hvad går licensbetalingen til?

Hvad går licensbetalingen til?

 • Licensbetaling generelt:
 • Uddannelse af dommere i 2019/2020 herunder:
  • FEIF dommeres årlige FEIF seminar
  • Nationaldommers forberedelse og eksamener når de går op til FEIF dommereksamen
  • Lokalklub dommernes grunduddannelse, herunder eksamener
  • 2 årlige seminarer for dommerne, et i efteråret og et i foråret
  • kørsel, forplejning og overnatning til dommerne under seminarer
  • Betaling af NM/VM-dommere
  • Uddannelse af GK dommergruppen 1-2 årlige seminarer og en årlig evaluering
 • Sportskomitéens drift, kørsel og forplejning
 • Sportsformandens og evt. næstformands deltagelse i den årlige FEIF-konference
 • Alridsudvalget kørsel og forplejning ved møder
 • Dommerudvalget (sport) kørsel og forplejning ved møder
 • Udtagelsesudvalget til kørsel overnatninger mv. såfremt det ikke dækkes af indtægten fra landsholdstilkendegivelsen.
 • Dommerudvalget (GK)
 • Kontorhold
 • WRL-bidrag

Læs mere om komitéerne