Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Aspirantkursus

Uddannelsens formål

At uddanne alle interesserede samt aspirerende Level 1- instruktører og/eller unghestetrænere til at have et solidt kendskab til hestens adfærd og læring, anatomi og fysiologi, hestevelfærd og sygdomsforebyggelse, pasning og fodring samt træning og håndtering. Kursisten skal have gode fundamentale ridefærdigheder, et balanceret sæde og præcise hjælpere.

Aspirantkurset er tilpasset både dem, som ønsker at blive Level 1-instruktører og/eller unghestetrænere ud fra den holdning, at man som træner skal man være i stand til selv at forstå og udføre øvelser for derefter at undervise hesten, mens man som underviser selv skal være i stand til at forstå og udføre øvelser for derefter at undervise eleven. Derudover er alle andre, som opfylder de formelle krav meget velkomne til at deltage, uanset om kursisten har planer om at videreuddanne sig eller ikke. Formålet med Aspirantkurset er at sikre, at aspiranterne udvikler et solidt fundament med en grundig teoretisk og praktisk forståelse for alle relevante dele af arbejdet med heste og ryttere.

Tilrettelæggelse og indhold

Kursisten deltager på Aspirantkurset med egen hest. Kurset består af én kursusgang af fire dages varighed. På kursets sidste dag vil en praktisk prøve finde sted, ligesom en teoretisk skriftlig opgave skal afleveres efterfølgende.

Kurset afholdes skiftevis på Vilhelmsborg ved Mårslet og på Landbrugsskolen Sjælland ved Lejre.
Kurset består af teori og praktisk rideundervisning af uddannede FEIF Level 3 instruktører samt gæsteundervisere, egen undervisning af medkursister, arbejde fra jorden med hesten, gruppearbejde og mundtlige fremlæggelser.

Den praktiske rideundervisning foregår på kursistens egen hest.

Adgangskrav
• Minimum 18 år
• Flerårig hesteerfaring

• Deltagelse på basiskursus

Eller:
• Deltagelse på DI Gangartslærekursus 1 inden for de seneste 3 år og deltagelse på DI Hestevelfærdskursus 1 inden for de seneste 3 år

Forudsætninger
• Teoretisk viden: Det forventes, at kursisten har grundlæggende viden om hesteadfærd, fysiologi, anatomi, træning og indlæring. Det forventes, at kursisten kender til lovgivning om hestehold, sygdomsforebyggelse og korrekt fodring. Ydermere bliver der undervist i gangartslære som overbygning på det adgangsgivende Gangartslærekursus, hvorfor det forventes, at kursisten har godt kendskab til den islandske hests fem gangarter, gangartsfejl og basal gangartstræning.
• Praktisk erfaring: Det forventes, at kursisten har rideerfaring og basal forståelse for korrekt træning af hesten.

Prøver

• Teoretisk prøve:
Alle kursister får udleveret et emne, som skal behandles i en skriftlig opgave med aflevering inden for 14 dage efter kursets afslutning.
Resultatet af den skriftlige opgave bedømmes bestået/ikke bestået og sendes til kursisten.

Den teoretiske prøve skal bestås for, at man kan kalde sig aspirant. Hvis man ikke består den teoretiske prøve, har man yderligere to forsøg, inden man nulstilles og må tage kurset igen.

Når den skriftlige prøve er bestået får man diplom på at være Aspirant.

• Rideprøve:
Rideprøven er af ca. 60 minutters varighed og bedømmes bestået/ikke bestået samme dag, som den afholdes. Der rides på kommando i grupper på op til fem ryttere.
Der mødes med let opvarmet hest. Aspiranten skal bære godkendt ridehjelm, og hestens udstyr skal være i overensstemmelse med FEIF Rules and Regulations. Kun 2- eller 3-delt trensebid er tilladt, der må anvendes klokker, boots og pisk.

Prøven indeholder følgende opgavedele:

1)    Hesten rides i skridt. Lodret sæde. Hesten søger frem og ned.
Selvstændigt voltearbejde (begge volter).

2)    Hesten rides i trav. Remontesæde. Selvstændigt voltearbejde (begge volter).

3)    Letridning i trav, der rides med fører. Volteskift ved skråt igennem. Skift af diagonalen ved X.

4)    Hesten rides i skridt. Lodret sæde. Halve parader.

5)    Parader samt forpartsvendinger for venstre og højre schenkel (1-2 m. inden for hovslaget).

6)    Schenkelvigninger for venstre og højre schenkel. Der rides ad midterlinjen, fra X schenkelvigning mod hovslaget.

7)    Tølt på bøjet og lige spor. Selvstændigt voltearbejde (begge volter). Hesten skal gå taktrent på begge volter og bruge sig selv korrekt.

8)    Galop. Der rides frem i trav. Galopanspring ved C eller A. Galop på hovslaget, én omgang. Overgang til trav. Vises på begge volter, der rides i remontesæde eller væddeløbssæde.

Generelt: Det forventes, at hesten er løsgjort, afspændt og lydhør for hjælperne.  Derudover forventes, at ekvipagen kan udføre alle opgavedele i rideprøven på minimum middel niveau. Forpartsvendinger og schenkelvigninger skal vises på middel eller over middel niveau.

Rideprøven skal ikke bestås for at man kan kalde sig aspirant, men den skal være bestået for, at man kan gå videre til næste niveau i uddannelsen; unghestetræner eller Level 1 instruktør.

Dansk Islandshesteforening tilstræber at udbyde Aspirantkurser minimum hvert andet år. Gennemførelse af kurset afhænger af deltagerantal.
Aspirantkurset afholdes på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg.

Opdateret 8. november 2021, PEE