Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Aspirantkursus

Uddannelsens formål

At uddanne alle interesserede samt aspirerende Level 1- instruktører og/eller unghestetrænere til at have et solidt kendskab til hestens adfærd og indlæring, anatomi og fysiologi, hestevelfærd og sygdomsforebyggelse, pasning og fodring samt træning og håndtering.

Aspirantkurset er målrettet dem, som ønsker at uddanne sig til Level 1-instruktører og/eller unghestetrænere.

Derudover er alle andre, som opfylder de formelle krav velkomne til at deltage, uanset om man har planer om at videreuddanne sig eller ej. Formålet med Aspirantkurset er at sikre, at aspiranterne udvikler et solidt fundament med en grundig teoretisk og praktisk forståelse for alle relevante dele af arbejdet med heste og ryttere.

Tilrettelæggelse og indhold

Kursets indhold og tilrettelæggelse er baseret på, at man som træner skal være i stand til selv at forstå og udføre øvelser for at kunne træne hesten, mens man som underviser selv skal være i stand til at forstå og udføre øvelser for at kunne undervise eleven.

Kurset består af én kursusgang af fire dages varighed. Kurset er sammensat af teori og praktisk rideundervisning af uddannede FEIF Level 3 instruktører samt gæsteundervisere, egen undervisning af medkursister, arbejde fra jorden med hesten, gruppearbejde og mundtlige fremlæggelser.

Forkundskaber

Kursisten skal have gode fundamentale ridefærdigheder, et balanceret sæde og præcise hjælpere. Kursisten skal kunne balancere hesten i rene gangarter i skridt, trav, galop og tølt. Kursisten skal desuden have bestået hestevelfærd- og gangartslærekursus. Kurset Gangartslære I tages digitalt på idrættens e-lærings platform. Kurset kan tages når som helst. Kurset Hestevelfærd er under udarbejdelse. Indtil kurset er tilgængeligt kan man søge dispensation til at tage kurset senere ved henvendelse til uddannelse@islandshest.dk

Krav til hest

Egen hest medbringes på kurset, og al den praktiske rideundervisning foregår på egen hest.

Hesten skal være afspændt, løsgjort og i stand til at kunne skridte, trave, galoppere og tølte på lige og buet spor. Indholdet i den praktiske rideundervisning svarer til indholdet i rideprøven.

Hesten skal være trænet af kursisten selv de forudgående 2-3 måneder. Der kan medbringes lånehest til kurset såfremt kravet om, at kursisten selv har trænet hesten i månederne forud for kurset, er opfyldt.

Opgaver og prøver

Obligatorisk teoretisk prøve:

Alle kursister får udleveret et emne, som skal behandles i en skriftlig opgave med aflevering inden for 14 dage efter kursets afslutning.
Resultatet af den skriftlige opgave bedømmes bestået/ikke bestået og sendes til kursisten.

Den teoretiske prøve skal bestås for, at man kan kalde sig aspirant. Hvis man ikke består den teoretiske prøve, har man yderligere to forsøg, inden man nulstilles og må tage kurset igen.

Når den skriftlige prøve er bestået, får man diplom på at være Aspirant.

Ikke obligatorisk rideprøve:

Et par måneder efter kursets afholdelse kan kursisten vælge at tage en rideprøve, som sammen med deltagelse i kurset og bestået teoriopgave er adgangsgivende til de videre niveauer i uddannelsessystemet.

Om rideprøven

Rideprøven er af ca. 60 minutters varighed og bedømmes bestået/ikke bestået samme dag, som den afholdes. Der rides på kommando i grupper på op til fem ryttere.
Der mødes med let opvarmet hest. Aspiranten skal bære godkendt ridehjelm, og hestens udstyr skal være i overensstemmelse med FEIF Rules and Regulations. Kun 2- eller 3-delt trensebid er tilladt, der må anvendes klokker, boots og pisk.

Rideprøven indeholder følgende opgavedele:

1)    Hesten rides i skridt. Lodret sæde. Hesten søger frem og ned.
Selvstændigt voltearbejde (begge volter).

2)    Hesten rides i trav. Remontesæde. Selvstændigt voltearbejde (begge volter).

3)    Letridning i trav, der rides med fører. Volteskift ved skråt igennem. Skift af diagonalen ved X.

4)    Hesten rides i skridt. Lodret sæde. Halve parader.

5)    Parader samt forpartsvendinger for venstre og højre schenkel (1-2 m. inden for hovslaget).

6)    Schenkelvigninger for venstre og højre schenkel. Der rides ad midterlinjen, fra X schenkelvigning mod hovslaget.

7)    Tølt på bøjet og lige spor. Selvstændigt voltearbejde (begge volter). Hesten skal gå taktrent på begge volter og bruge sig selv korrekt.

8)    Galop. Der rides frem i trav. Galopanspring ved C eller A. Galop på hovslaget, én omgang. Overgang til trav. Vises på begge volter, der rides i remontesæde eller væddeløbssæde.

Generelt: Det forventes, at hesten er løsgjort, afspændt og lydhør for hjælperne. Derudover forventes, at ekvipagen kan udføre alle opgavedele i rideprøven på minimum middel niveau. Forpartsvendinger og schenkelvigninger skal vises på middel eller over middel niveau.

Obs.: Rideprøven skal ikke bestås for at man kan kalde sig Aspirant, men den skal være bestået for, at man kan gå videre til næste niveau i uddannelsen; unghestetræner eller Level 1 instruktør.

Tid og sted

Aspirantkurset afholdes på Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg ved Mårslet.

Dansk Islandshesteforening tilstræber at udbyde Aspirantkurset minimum hvert andet år. Gennemførelse af kurset afhænger af deltagerantal.
Datoer for næste kursus: Se på Sporti.dk og i Kalender her på DI´s hjemmeside.

/Opdateret pr. 26.8 2022.