Long Island Escorts Manhattan Escorts Newyork Escorts NYC Escorts Girl Lookup
Frilco Philippines Corporation

Aspirantkursus

Uddannelsens formål

At uddanne alle interesserede samt aspirerende Level 1- instruktører og/eller unghestetrænere til at have et solidt kendskab til hestens adfærd og læring, anatomi og fysiologi, hestevelfærd og sygdomsforebyggelse, pasning og fodring samt træning og håndtering. Kursisten skal have gode fundamentale ridefærdigheder, et balanceret sæde og præcise hjælpere. Aspirantkurset er tilpasset både de som ønsker at blive Level 1-instruktører og/eller unghestetrænere, udfra den holdning at man som træner skal man være i stand til selv at forstå og udføre øvelser for derefter at undervise hesten, mens man som underviser selv skal være i stand til at forstå og udføre øvelser for derefter at undervise eleven. Derudover er alle andre, som opfylder de formelle krav, meget velkomne til at deltage, uanset om kursisten har planer om at videreuddanne sig eller ikke. Formålet med aspirantkurset er at sikre at aspiranterne udvikler et solidt fundament med en grundig teoretisk og praktisk forståelse for alle relevante dele af arbejdet med heste og ryttere.

Tilrettelæggelse og indhold

Kursisten deltager på kurset med egen hest. Kurset består af én kursusgang af fire dages varighed. På kursets sidste dag vil en praktisk prøve finde sted ligesom en teoretisk skriftlig opgave skal afleveres efterfølgende.
Kurset afholdes skiftevis på Vilhelmsborg og på Landbrugsskolen Sjælland ved Lejre.
Kurset består af teori og praktisk rideundervisning fra uddannede instruktører på kursistens egen hest, egen undervisning af medkursister, arbejde fra jorden med hesten, gruppearbejde og mundtlige fremlæggelser.

Adgangskrav
• Minimum 18 år
• Flerårig hesteerfaring

• Deltagelse på basiskursus

Eller:
• Deltagelse på DI Gangartslærekursus 1 inden for de seneste 3 år
• Deltagelse på DI Hestevelfærdskursus 1 inden for de seneste 3 år

Forudsætninger
• Teoretisk viden: Det forventes at kursisten har grundlæggende viden om hesteadfærd, fysiologi, anatomi, træning og indlæring. Det forventes at kursisten kender til lovgivning om hestehold, sygdomsforebyggelse og korrekt fodring. Ydermere bliver der undervist i gangartslære som overbygning på det adgangsgivende Gangartslærekursus, hvor det derfor forventes at kursisten har godt kendskab til den islandske hests fem gangarter, gangartsfejl og basal træning af disse.
• Praktisk erfaring: Det forventes at kursisten har rideerfaring og basal forståelse for korrekt træning af hesten.

Prøver
• Teoretisk prøve. Alle kursister får udleveret samme prøve, som skal afleveres inden for 14 dage efter kurset. Resultatet for den skriftlige prøve sendes til kursisten og bedømmes bestået/ikke bestået.

• Rideprøve af ca. 60 minutters varighed. Rideprøven bedømmes bestået/ikke bestået. Der mødes med let opvarmet hest. Aspiranten skal bære godkendt ridehjelm, og hestens udstyr skal være i overensstemmelse med FIPO. Kun 2- eller 3-delt trensebid er tilladt. Der rides i grupper på op til fem ryttere og på kommando. Følgende øvelser vises: ridning for lange tøjler med hesten til biddet, remontesæde, lodret sæde, voltearbejde i skridt, trav og tölt, letridning i trav med skift af diagonalen, hele og halve parader, forpartsvending, schenkelvigning, skridt som forberedelse til tölt, arbejds- til middeltempo tölt og galop på begge volter i to-punktssæde.

Begge prøver skal bestås for at man kan kalde sig Aspirant. Hvis man dumper et fag, kan man gå til prøven tre gange. Herefter nulstilles man og må tage kurset igen for at opnå ret til at gå til prøverne.

Dansk Islandshesteforening tilstræber at tilbyde Aspirantkurser i ulige år og skiftevis på Vilhelmsborg, Mårslet og på Landbrugsskolen Sjælland, Lejre.