NYHEDER

4/2-2020

DI og DRF indsender forslag til regeringens nye natur og biodiversitetspakke

Foto og grafik: Formand for Natur og breddekomiteen, Caroline Seehusen

 

Natur- og breddekomitéen i Dansk Islandshesteforening har i samarbejde med Dansk Rideforbund indsendt seks forslag til Miljøministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af regeringens nye natur og biodiversitetspakke.

 

Af Kristina Christensen

“Vi skal have alle gode ideer og forslag i spil i regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke. Der kan indsendes forslag til indhold og indsatser frem til den 31.12 2019”

Sådan præsenterer regeringen budskabet om hvordan input til en ambitiøs natur- og biodiversitetspakke, skal være med til at give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark.

miljøministeriets hjemmeside opfordres adskillige organisationer og andre med interesse for natur og biodiversitet til at benytte sig af muligheden for at give et bud på, hvad der skal gøres for, at biodiversiteten får bedre vilkår i Danmark.

Dansk Islandshesteforening er sammen med Dansk Rideforbund blandt de, der har indsendt mange gode forslag på miljøministeriets hjemmeside. Se dem alle herunder!

Arbejdet med at udarbejde forslagene er varetaget i Dansk Islandshesteforenings Natur- og breddekomité i samarbejde med Dansk Rideforbund.

Regeringen vil nu tage alle indsendte forslag med i sin forberedelse af den nye natur- og biodiversitetspakke – bl.a. på et kommende naturtopmøde, hvor materialet vil danne grundlag for fælles drøftelser.

Vi kan vente spændt på afklaring i nærmeste fremtid.

Læs forslagene her

Følgende forslag er indsendt af Dansk Islandshesteforening i samarbejde med Dansk Rideforbund via miljøministeriets hjemmeside:

(Klik på de grønne links med kursiv under billederne)

Lovsikret adgang til ridning på veje og stier i det åbne land

 

 

Lovsikret adgang for friluftslivet til ny natur

 

 

Lovsikret adgang til ridning i alle skove

 

 

Sammenhængende gang- cykel- hestevogn- og rideruter

 

 

Børn og unge – tæt på naturen til hest

 

 

Heste skaber spor og biodiversitet i naturkorridorer