NYHEDER

1/3-2021

Virtuelt naturmøde om hegn, vilde heste, kvæg og bisoner i naturen

Foto: Kristina Christensen.

Kære medlemmer og lokalklub-repræsentanter,

Dansk Islandshesteforening inviterer til virtuelt møde d. 15. marts 2021 kl 19 – 21 om:

 Hegn, vilde heste, kvæg og bisoner i naturen
– ny lovgivning udfordrer ridning og adgang til naturen

Regeringen har fremlagt forslag om 15 Naturnationalparker i statsskovene. Vi ønsker, at naturen bliver så rig på biodiversitet, fri og vild som muligt. MEN lovændringer, der tillader indhegning af store områder i statsskovene og udsætning af store græssere, skaber adgangsudfordringer for friluftslivet – ikke kun for ryttere!

Dansk Islandshesteforening har sammen med Dansk Rideforbund afgivet høringssvar:

https://www.islandshest.dk/wp-content/uploads/2021/02/H%C3%B8ringssvar-til-lovforslag-vedr-naturnationalparker-journalnummer-2020-5425.pdf

DI har også afgivet høringssvar sammen med de øvrige organisationer i hestebranchen, i sammenslutningen Forum for Hestevelfærd, specifikt om Miljøministeriets forslag om ændringer i Dyrevelfærdsloven i relation til de kommende NNP:

https://www.islandshest.dk/wp-content/uploads/2021/02/H%C3%B8ringssvar-Forum-for-Hestevef%C3%A6rd.pdf

Lige nu foregår der flere steder lokalt diskussioner om, hvordan forslaget skal gennemføres. Kom med til et virtuelt møde om, hvad DI og Ridespor.dk gør, og hvordan du og din klub kan få indflydelse og (forhåbentlig) bevare ridemulighederne i de kommende naturnationalparker i dit lokalområde.

Vigtige erfaringer indtil nu er at være klar – for tidsfrister er ofte korte. Og at samarbejde med andre friluftsorganisationer, lokalsamfund og lokale foreninger med fælles interesser om adgang til naturnationalparkerne.

Vi har samlet et panel af aktive fra hele landet, som vil dele erfaringer med at påvirke de igangværende lokale planprocesser.  Panelet vil også svare spørgsmål fra deltagerne:

 

 1. Velkomst: Sus Ulbæk, DI formand

 

 1. Rytterorganisationernes svar på planerne: Tove Urup Madsen, DI/Ridespor.dk

 

 1. Hvad vi kan gøre lokalt: Caroline Seehusen, DI Natur- & breddekomite, formand

 

 1. Panel: Fra det virkelige liv-Mols Bjerge: Linda Klindrup-Gribskov: Birgit Lehmann, DI Natur- & breddekomite

  -Fussingø: Kristiane Klindt, DI Sekretariatet

  -Bidstrup Skovene: Majbritt Westh, DI repræsentant Friluftsrådet Roskilde

  -Marselisborg:

 

 1. Paneldebat og svar på spørgsmål fra deltagerne Ordstyrer: Sus Ulbæk

 

 1. Afrunding og tak for i dag

 

Praktisk:

 

Tilmelding på Sporti HER

 

Deltagelse er gratis.

Et par dage før mødet modtager du et link til deltagelse i mødet.

Vi glæder os til at se rigtig mange af Jer.

 

Med venlig hilsen Natur- og Bredde komiteen,

Dansk Islandshesteforening