NYHEDER

4/4-2024Forfatter: Kristina

Sammendrag online dialogmøde 2. april 2024

Det første online dialogmøde i 2024, der blev afholdt mellem bestyrelsen og medlemmer, blev anvendt til at give et overblik over, hvad der rører sig i foreningen lige nu, samt drøfte arbejdet i forbindelse med indmeldte emner, som først og fremmest var relateret til ridning i naturen. 

Sus Ulbæk orienterede om hestevelfærdsstiltag, herunder DIs overordnede tilgang, samt udrulning af klubkurser og e-learning moduler. Anders Kajhøj Hansen orienterede om hestevelfærdstiltag i sporten, samt nye nationaldommere i Gædingakeppni og nye dommere i Gædingalist.

Dorte Præstholm Schneider fortalte om det igangværende arbejde med mulige strukturreformer i det nedsatte strukturudvalg, hvor man lige nu er i gang med at indsamle information bl.a. fra de øvrige nordiske lande. Der var diskussion af, hvad der skulle til for at få flere frivillige og flere medlemmer, herunder muligheden for at sænke medlemsgebyret, så flere klubmedlemmer ville være DI medlemmer. Sus sagde, at som arbejdet i strukturudvalget skred frem kunne dialogforum være et godt sted at drøfte forskellige muligheder – herunder fordele og ulemper – ved forskellige tiltag. 

Ridning i naturen var et andet stort emne, hvor der var spørgsmål til DIs aktiviteter. Caroline Seehusen fortalte om de mange tiltag, der er i gang for at få “adgang til at ride i naturen” op på den politiske dagsorden, og hvor vigtigt det er, at islandshesteryttere/ryttere lokalt er repræsenteret i de kommende bestyrelser for Naturnationalparker og i de lokale Friluftsråd. Hun opfordrede til at sprede budskabet om at svare på spørgeskemaundersøgelse om ridning i naturen (udsendt til medlemmer og klubber). Caroline oplyste også, at man altid er velkommen til at kontakte Naturkomiteen hvis man har spørgsmål, lokale udfordringer eller ønsker at bidrage til indsatsen.

Hrannar Gunnarsson orienterede om tiltag i avlen herunder udvikling af avlerkurser. Eva Grout fortalte om, at DI nu var klar til at invitere pararyttere med til stævner med godkendte hjælpemidler. Tilmelding til klassificering af pararyttere er nu åben, og DI håber at mange har lyst til at prøve kræfter med stævner. Endelig var der et spørgsmål om vaccinationer, som DI vil følge op på.

Afslutningsvis opfordrede Sus til, at deltagerne gav feed-back på formen og indholdet på dialogmøder, og at man vedblev at fremkomme med emner, som man ønskede drøftet.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen kort formen. Der var enighed om, at det ville være godt at veksle mellem åbne møder, hvor alle emner kan tages op og mere strukturerede møder om konkrete emner baseret på et oplæg. Det vil være naturligt at bruge dialogmøderne som et forum for drøftelser af mulige strukturændringer med medlemmerne.

Næste møde er d. 7. maj 2024 kl. 19.30

For at deltage i dette virtuelle møde, skal du tilmelde dig senest kl. 12.00 tirsdag d. 7. maj til Helle Mogensen på DI sekretariatet, så får du tilsendt et link til mødet.

Tilmeld dig ved at sende en mail til Helle Mogensen: helle@islandshest.dk med 

 1. Dit navn 

2. Eventuelle emner, du gerne vil drøfte på mødet

3. Dit DI-medlemsnummer og/eller skriv hvilken klub, du er medlem af.

Mange hilsner Bestyrelsen


Læs også: Invitation til klassifikation som pararytter 

Læs også: To nye danske gæðingakeppni landsdommere! 

Læs også: Onlinemøde for stævnearrangører 8. april 2024

Læs også: Få svar på spørgsmål om vaccinationer 2024

De Nordiske
Mesterskaber

8.-11. august 2024 i Herning


KØB BILLET HER

NM2024.dk

Læs mere om komitéerne