NYHEDER

1/6-2024Forfatter: Kristina Christensen

Sammendrag online dialogmøde 7. maj 2024

Dialogmødet blev anvendt til at give et overblik over, hvad der rører sig i foreningen lige nu. Her var drøftelser af de emner, som deltagerne havde indsendt på forhånd, og der kom også andre spørgsmål undervejs.

Formand Sus Ulbæk lagde ud med et oplæg om det igangværende arbejde med DIs etiske værdier. Der er brug for en tydeliggørelse af vores etiske værdier i forhold til vores heste og i forhold til vores omgang med hinanden. 

Vi har et værdisæt for hestevelfærd med afsæt i FEIF´s regler og et adfærdskodeks for eliteryttere. Vi har brug for, at de etiske regler for omgang med heste gøres kendte, og at vi har et system for opfølgning, når de brydes.
Dyreetisk råds rapport forudsætter, at vi har et system til opfølgning. Tilsvarende for de etiske regler for omgang med hinanden. Der er for mange tilfælde af negativ tale/trusler mod officials og på Facebook. Der er brug for et regelsæt, som klargør, hvor man skal henvende sig, hvis man oplever kompromitterende handlinger, og hvordan sager behandles. Også for den, der klages over.

Bestyrelsen lægger op til en bred debat. Der kommer et oplæg i august, som vil blive drøftet på et virtuelt møde. På et spørgsmål blev det bekræftet, at der også vil blive lagt op til, at klubberne udarbejder etiske regler for deres klub. Sus Ulbæks oplæg om etiske regler kan tilgås her.

Naturkomiteens formand Caroline Seehusen fortalte om resultaterne af Naturkomiteens spørgeskemaundersøgelse. Hun konstaterede, at foreningen taler hovedparten af medlemmernes sag, når vi taler mod, at skulle færdes til hest blandt udsatte græssere. Langt de fleste er ikke trygge herved, og det kan betyde, at folk ikke længere vil ride i skovene. Det er en god undersøgelse at have med, for de mange, som er indvalgt i Naturnationalpark bestyrelserne. 

Eva Grout, formand for klub- og breddeudvalget fortalte, at de første ryttere er blevet klassificeret som pararyttere efter et længerevarende arbejde i komiteen.

På spørgsmål vedr. hvem, der sidder i avlernes avlsudvalg, og hvad der sker i udvalget, (Udvalget, som generalforsamlingen besluttede at nedsætte i 2023, red.) svarede medlem af avlskomiteen, Jeanne Bredesen, at der er fundet personer, der gerne vil sidde i udvalget. Det drejer sig om Søren Madsen, Anne-Marie Veistrup og Julie Renee Hammer samt Rune Svendsen. Jeanne forklarede, at hun fungerer som sekretær/tovholder, da ingen ønskede at være formand. Ifølge Jeanne arbejder udvalget på, hvordan man kan sikre, at alle kan få bedækningstilladelse uanset blup og meritter. Jeanne forklarede også, at det var tanken at udvalget skulle arbejde over en længere periode – og at den sammensætning, som var nu, var flydende – dvs. nogen kunne gå ud og andre komme ind. 

Sus Ulbæk understregede, at avlsudvalget er nedsat af generalforsamlingens og at udvalget arbejder uafhængigt af bestyrelsen/avlskomiteen. Det er så op til avlskomiteen at tage eventuelle forslag fra udvalget med i arbejdet. 

Der kom forslag om at lave separate dialogmøder indenfor komiteernes områder. Der er allerede planlagt dialogmøder om etiske retningslinjer og strukturudvalget. Der var et specifikt ønske om avlermøder.

Næste møde er d. 4. juni 2024 kl. 19.30

For at deltage i dette virtuelle møde, skal du tilmelde dig senest kl. 12.00 d. 4. juni til Helle Hansen spå DI sekretariatet, så får du tilsendt et link til mødet.

Tilmeld dig ved at sende en mail til Helle Hansen: hansen@islandshest.dk med 

 1. Dit navn 

2. Eventuelle emner, du gerne vil drøfte på mødet

3. Dit DI-medlemsnummer og/eller skriv hvilken klub, du er medlem af.

Mange hilsner Bestyrelsen

Læs også:  Over tusind deltog i undersøgelse om udfordringer og barrierer ved ridning blandt græssende dyr

De Nordiske
Mesterskaber

8.-11. august 2024 i Herning


KØB BILLET HER

NM2024.dk

Læs mere om komitéerne