NYHEDER

19/10-2020

Dansk Islandshesteforening lancerer ny Ryttermærkeuddannelse

 

Nu kan alle islandshesteryttere tage to nye Ryttermærker udviklet af Dansk Islandshesteforening. Mærkerne er for alle, der ønsker sig et godt rytterliv baseret på fundamental viden om sikkerhed og hestevelfærd.

 

Af Kristina Christensen

Måske tilhører du den gruppe, der mener, at du allerede véd alt om at ride og omgås islandske heste. Lidt på samme måde, som når du har kørt bil i mange år?

Formentlig har du alligevel tilegnet dig nogle uheldige vaner, der i sidste ende kan sætte din eller din hests sikkerhed på spil! Eller du har vaner og mønstre, som ikke tjener god hestevelfærd.

Når vanens magt hersker, glemmer vi nemlig ofte at bruge vores opmærksomhed og vores sanser. Et ryttermærkeforløb kan derfor være med til at åbne dine øjne for, hvordan din adfærd påvirker din hests velfærd, og hvordan dine handlinger kan have konsekvenser for din sikkerhed.

Et tilbud om at tage DIs ryttermærker er derfor et basistilbud for alle slags islandshestemennesker. Det kan udfoldes bredt i landets lokalklubber, men også i øvrige sammenhænge, hvor der er fælleskaber omkring islandske heste.

Hvad er DI´s Ryttermærker?
Ryttermærkerne består delvist af teoretisk undervisning samt en teoretisk prøve, der skal tages gennem Dansk Idrætsforbunds E-læringsplatform. Dertil kommer praktisk undervisning, hvor teoretiske emner gennemgås i praksis.

Ryttermærke 1 er grønt og Ryttermærke 2 er blåt, og når du har gennemført et ryttermærke, får du både et diplom og en pin, der symboliserer din interesse for at uddanne dig.

Mærkerne tages i numerisk rækkefølge, og giver tilsammen en grundlæggende forståelse for hestehold, håndtering og ridning af den islandske hest.

Hvordan kan et ryttermærkeforløb tilrettelægges?
Et ryttermærkeforløb kan strikkes sammen på vidt forskellige måder. Det er fuldstændig afhængigt af sammenhængen, som undervisningen gennemføres i.

Der kan fx skabes hyggelige klubaftener med socialt samvær og spisning, hvor en gruppe kan sidde og tage e-læringsforløbet sammen. Et forløb kan også strække sig over et længerevarende tidsforløb fx på en efterskole. Og bor du langt fra andre islandshesteejere, kan du tage den teoretiske del af ryttermærkerne hjemmefra computeren inden den praktiske undervisning.

Instruktører er klædt på
Den praktiske undervisning varetages udelukkende af uddannede FEIF Level 1, 2 eller 3 -instruktører, der har deltaget i DIs ryttermærke-introduktionsforløb.

De instruktører, der på forhånd har vist interesse i at undervise i Ryttermærkerne blev torsdag og fredag d. 8. og 9. oktober introduceret til den strukturelle opbygning af undervisningsmaterialet samt de pædagogiske og didaktiske overvejelser bag.

Astrid Skou introducerede DIs nye Ryttermærker både i Jylland og på Sjælland for interesserede FEIF-instruktører. Her på Vilhelmsborg. Foto: Kristina Christensen

 

FEIF-Instruktører på Vilhelmsborg til introduktionsaften i DIs nye Ryttermærker. Foto: Kristina Christensen

 

Sådan gør du, hvis du vil arrangere et ryttermærkeforløb
Undervisningen vil variere, alt afhængig af om rytterne er børn, begyndere, garvede hesteejere, efterskole-elever eller noget helt andet. Derfor skal du have en fornemmelse af din målgruppe, inden du kontakter en ryttermærkeinstruktør.

Instruktøren og arrangøren arbejder herefter sammen om at skabe forløbet.

Prisen vil variere. Dog ligger det fast, at det teoretiske materiale er gratis for medlemmer af DI, og at det vil koste kr. 100 at få adgang til materialerne for ikke-medlemmer. Dertil kommer instruktørens honorar.

Alle omstændigheder omkring tilmelding og registrering af et Ryttermærkeforløb er beskrevet under fanen ”Uddannelse” – ”For arrangører” på islandshest.dk. Du kan også skyde genvej via disse links:

OM DI´S RYTTERMÆRKER

TIL ARRANGØRER

TIL RYTTERE

 


FAKTA:
Ryttermærke 1 og 2 er udviklet af Astrid Skou, der er uddannet træner og FEIF Level 3 instruktør fra Holar universitet i 2014. DI har ansøgt og fået midler fra Danmarks Idrætsforbund til udviklingsarbejdet.

Astrid har siden 2018 været ansat som DIs uddannelseskonsulent. Hun fratrådte d. 31.7.20 stillingen på sekretariatet, idet hun har ønsket at gå en ny uddannelsesvej. Astrid fortsætter som Ryttermærkeadministrator på timebasis for Dansk Islandshesteforening.

Dansk Islandshesteforenings ryttermærker er udviklet på grundlag af de islandske Knapamerki, Dansk Rideforbunds ryttermærker, og DIs ”gamle”ridemærker.

Dansk Islandshesteforening ønsker at rette en stor tak til Astrid Skou for hendes store og uvurderlige indsats for at fremtidens ryttere kan omgås den islandske hest sikkerhedsmæssigt og etisk forsvarligt. Også en stor tak til Majbritt Maag Sahlholt Lauritsen for teknisk assistance.